תקנון אתר, לה בורסה תיקים

1. ברוכים הבאים לחנות המקוונת של “לה בורסה תיקים” (להלן “חנות מקוונת
האתר בבעלות, ומופעל ע”י “לה בורסה תיקים בע”מ” (להלן “בית העסק”) ח.פ 514408061
2. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, והוראות תקנון זה יחולו על שימוש ופעולה שיעשו על ידך (להלן: “המשתמש”).
כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
3. השימוש באתר מחייב קריאה ואישור של תנאי השימוש, תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש.
4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
5. מבצע הפעולה באתר חייב להיות מעל גיל 18 בעל תעודת זהות.
6. לידיעתך מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ומוסר הפרטים יהיה אחראי
לכל נזק שיגרם עקב כך

השימוש בתקנון אתר לה בורסה :
1. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי ומדויק אודותיך כפי ברישום האתר
2. הנך מצהיר שלא תשתמש בשירות לביצוע פעולות בלתי חוקיות , או לשם רכישות המפרות זכויות של צד שלישי.
3. ביצוע רכישות והזמנות בחנות המקוונת תיעשה באמצעות מסירת פרטי תשלום.
4. החנות המקוונת רשאית לדרוש בכל עת הצגת פרטים נוספים אודותיך, על מנת לאמת את זהותך האמיתית, וכי השימוש באמצעי התשלום נעשה באופן חוקי.
5. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה, הנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’.
6. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ ולא כוללים דמי משלוח אלא אם כן צוין אחרת..
7. הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים להציג את המוצרים בצורה מהימנה ואותנטית. יש לקחת בחשבון כי התמונות המוצגות בחנות המקוונת נועדו להמחשה, כולל שינוי בגוון הבד בפועל.
8. החנות המקוונת תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך.

9. אחריות – החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע ו/או כל שימוש אחר בתיקים מזוודות או שאר המוצרים הנמכרים באמצעות האתר.

10. זמן אספקה ומשלוח כפי שמופיע בדף מדיניות משלוחים בסעיפים 1-3.

11. מדיניות ביטול עסקה כפי שמופיע בדף מדיניות משלוחים סעיפים 4-7 .

שמירת מידע ואבטחתו:

  1. החנות המקוונת לה בורסה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך.

 

  1. הנך מתבקש/ת לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות מוחלטת. שם המשתמש והסיסמא נועדו לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו לאף גורם.

 

  1. החנות המקוונת לה בורסה רשאית לשמור ולעשות שימוש במידע שמסרת, ו/או למוסרו לצדדים שלישיים, ללא פרטים מזהים, לשם ביצוע ניתוח סטטיסטי (לדוגמא בשביל בדיקת כמות המבקרים ופילוח הרגלי קנייה).

 

  1. החנות המקוונת לה בורסה רשאית להשתמש ב”עוגיות” (cookies) שיאוחסנו על מחשבך, על מנת לספק לך שירות מהיר וטוב יותר. מובהר, כי אלה לא יכילו כל מידע חסוי.

 

  1. מוסכם, כי רישומי החנות המקוונת לה בורסה וכל המערכות המפעילות אותה, מהווים רשומה מוסדית בהתאם להגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א – 1971 ומהוות ראיה חלוטה לנכונות הדברים.

 

  1. מובהר, כי החנות המקוונת לה בורסה אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר יהיה זמין ורציף באופן מלא, בין אם מכוח תקלות ובין אם מכוח הפסקות תחזוקה יזומות. לפיכך, החנות המקוונת לא תישא, בין במישרין ובין בעקיפין, באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע ו/או לעדכן הזמנה של מוצר באמצעות החנות המקוונת.

 

  1. החנות המקוונת לה בורסה לא תישא בכל אחריות לפעולה שנעשתה בניגוד לחוק.

 

  1. כל דברי פרסום ייעשו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

 

  1. החנות המקוונת לה בורסה שומרת על פרטיותך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

הצהרת נגישות

אנחנו בחברת לה בורסה תיקים בע”מ רואים בחשיבות רבה במתן נגישות לכל ובשיפור מתמיד של השירות לכלל לקוחותינו ובפרט ללקוחות עם מוגבלויות.

על כן התקנו באתר, מערכת שתעזור לבעלי המוגבלויות, להתמצא באתר.

בכל מקרה של בעיה כלשהיא מוזמנים בשמחה לפנות לטלפון 0544701207 לקבלת עזרה והנגשה נוספת.